Bách

Mình đã được trải nghiệm nhiều lần ở những chuyến du lịch khác nhau cùng với những hướng dẫn viên khách nhau. Nhưng đặc biệt, mình có ấn tượng tốt về công ty du lịch sinh thái Gia Lai bởi cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tụy…